En udviklingsproces i tre faser

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn igangsatte i vinteren 2023 en toårig offentlig proces i tre faser for at skabe det bedst mulige visions-, idé og plangrundlag for videreudviklingen af Refshaleøen.

Processen består af:

  • En visions- og idéfase med indspark fra borgere og fageksperter i foråret 2023
  • En åben idékonkurrence i efteråret 2023
  • En strukturplankonkurrence med prækvalifikation i efteråret 2024

Indspark til Refshaleøen
I januar 2023 offentliggjorde selskaberne en foreløbig vision med syv dogmer

Alle interesserede blev inviteret til to store offentlige værkstedsmøder og til at give deres egne ”Indspark til Refshaleøen”, et åbent idéformat, hvor der kunne fremsendes forslag, tegninger, referencer, bud på principper, kommentarer til den foreløbige vision, mv.

Inden da var en gruppe på 14 fageksperter i en nedsat visionsfølgegruppe for Refshaleøen blevet opfordret til at udfordre den foreløbige vision og give deres egne faglige anbefalinger til videreudviklingen af Refshaleøen.

Læs alle indspark fra borgere og eksperter i det samlede idékatalog over Indspark til Refshaleøen”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbejdet vision og idékonkurrence
I august 2023 lancerede Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn en ny bearbejdet vision på baggrund af de mange indspark fra borgere og fageksperter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig udskrev grundejerne en åben idékonkurrence med fem temaer med deadline for indlevering af idéer 9. november 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved en idéfestival i Øens Have offentliggjorde Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn 25. januar 2024 de i alt 23 præmierede idéforslag i Idékonkurrencen for Refshaleøen. Den samlede præmiesum var på 600.000 kroner, og der blev uddelt i alt 10 hovedpræmier og 13 mindre præmier inden for de fem konkurrencetemaer.

Læs bedømmelses- og præmieringsrapporten her

 

Samtlige 75 indleverede forslag kan ses her

Strukturplankonkurrence
På baggrund af input fra idékonkurrencen og ”Indspark til Refshaleøen” planlægger grundejerne at udskrive en strukturplankonkurrence  i efteråret 2024 som baggrund for arbejdet hen imod en ny lokalplan for Refshaleøen. Forud for selve konkurrencen vil fem deltagerteams blive udvalgt via et EU-udbud med frist 17. juni 2024.