Om Refshaleøen

Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvoraf Refshaleøens Ejendomsselskab ejer de ca. 52 hektar, mens By & Havn, Biofos og Forsvaret ejer de øvrige dele.

Refshaleøens Ejendomsselskab ejes af pensionskasserne Sampension, PKA, Pensam og PFA i forening.

Siden B&W’s konkurs i 1996 har Refshaleøens Ejendomsselskab drevet de udtjente værftsarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer.

Selskabet vil på baggrund af en bred dialog med alle interesserede og i samarbejde med øvrige relevante grundejere i området videreudvikle Refshaleøen til en bæredygtig og tæt bydel midt i hovedstaden.

Det skal ske i respekt for stedets levende kulturhistorie, så Refshaleøens særlige håndværksmæssige, kreative og kulturelle kvaliteter bæres med videre i den blandede byudvikling, som kommer.