Medarbejdere

Claus Hovmøller Jensen
Louise Panum Baastrup
Carsten Rasmussen
Jan Joensen
Stine Tange
Kultur- og bylivskonsulent
st@refshaleoen.dk
+45 20 22 72 33
René Ottosen
Poul R. Andersen
Nikolaj Heltoft
Sonia Dajuk
Digitalt indholdsansvarlig
sd@refshaleoen.dk
+45 53 16 80 75
Jette Haaber Pedersen
Peter Christensen
Jes Transbøl
Administrerende direktør
jt@refshaleoen.dk
+45 31 68 25 00

Bestyrelse

Harald Børsting
Tidligere formand, FH
Claus Jørgensen
Investeringsdirektør, Pensam
Hasse Jørgensen
Administrerende direktør, Sampension
Michael Bruhn
Direktør, PFA Ejendomme
Michael Nellemann Pedersen
Investeringsdirektør, PKA
Kim Simonsen
Formand for bestyrelsen, tidligere forbundsformand, HK