Deltag i videreudviklingen af Refshaleøen

Konkurrence om en strukturplan for Refshaleøen og en masterplan for videreudviklingens første etape
På baggrund af input fra idékonkurrencen og ”Indspark til Refshaleøen” planlægger grundejerne at udskrive en strukturplankonkurrence  i efteråret 2024 som baggrund for arbejdet hen imod en ny lokalplan for Refshaleøen.

Forud for selve konkurrencen vil fem deltagerteams blive udvalgt via et EU-udbud med frist 17. juni 2024.

Idékonkurrence for Refshaleøen
Sommeren 2023 udskrev By & Havn og Refshaleøens Ejendomsselskab i fællesskab en åben idékonkurrence for selskabernes samlede arealer på Refshaleøen med fem temaer.

I) Videreudvikling af Refshaleøens kreative miljø
II) Transformation af Refshaleøens bygninger
III) Udvikling af Refshaleøens bynatur og biodiversitet
IV) Udvikling af Refshaleøen som en blandet bydel
V) Åben kategori

Konkurrencen havde deadline for indlevering af idéer 9. november 2023, og der blev indleveret 75 forslag. Ved en idéfestival i Øens Have offentliggjorde Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn 25. januar 2024 de i alt 23 præmierede idéforslag. Den samlede præmiesum var på 600.000 kroner, og der blev uddelt i alt 10 hovedpræmier og 13 mindre præmier inden for de fem konkurrencetemaer.

Læs bedømmelses- og præmieringsrapporten her 

 

Samtlige 75 indleverede forslag kan ses og læses her 

 

Læs mere og download bilagene til idékonkurrencen.

Spørgsmål og svar om idékonkurrencen.

Hent konkurrenceprogrammet som pdf.