Deltag i idékonkurrencen for Refshaleøen

Refshaleøen er et særligt sted i København. Øen blev skabt til Burmeister & Wains skibsværft, men er i dag bedre kendt for sit særlige kreative miljø og sin levende kultur­historie.

Gennem sin historie har Refshaleøen bidraget til at gøre København større, og med sine mange nye aktiviteter har området fået en særlig plads i københavnernes hjerter.

Det er derfor med stor glæde og yd­myghed, at Refshaleøens Ejendoms­selskab og By & Havn nu igangsætter en åben idékonkurrence, som skal være med til at tegne konturerne af Refshaleøens fremtid.

Vi skal tilføre mange nye lag og kvadratmeter til området. Det vil vi gøre på en måde, hvor vi bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid, så̊ vi sikrer, at vi fortsat kan genkende Refshaleøen i den nye bydel.

Vi er optagede af at bidrage til en god samtale om byudviklingen. Derfor åbnede vi også̊ idékonkurrencen med en udstilling af alle de indspark, vi har fået i forbindelse med forårets værkstedsmøder, så̊ idékonkurrencen kan bygge videre på den idérigdom, der er bragt til bords.

Med idékonkurrencen går vi et spadestik dybere og tager fat på nogle af de større udfordringer, der venter, når vi skal udvikle en tæt bydel, der er tydeligt forankret i Refshaleøens nuværende kvaliteter.

Fem temaspor
Konkurrencen er centreret om fem forskellige temaspor, der udspringer af vores fælles vision som grund­ejere. Det er vores ønske at modtage idéer til, hvordan vi løser nogle af de centrale spørgsmål angående videre­udviklingen af Refshaleøens kreative miljø, bygningstransformation, bynatur og biodiversitet samt vejen til en blandet bydel.

Med idékonkurrencen lægger vi endnu et lag til udviklingen af Refshaleøen, og forslagene fra idékonkurrencen vil ligesom de mange indspark, vi har fået, blive lagt frem som inspiration for den videreudvik­ling, der skal ske i forbindelse med strukturplankonkurrencen i 2024.

Vi har høje ambitioner for Refshale­øens udvikling, og vi håber, at idékonkurrencen kan hjælpe os med at skabe den gode overgang fra midler­tidighed til tæt og blivende bydel.

Vi glæder os til at modtage jeres idéer til videreudviklingen af Refshaleøen!

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn

 

Spørgsmål og svar om idékonkurrencen.

Hent konkurrenceprogrammet her, og læs hvordan du deltager.

 

Hent bilagene til konkurrencen herunder

Bilag 

Bilagsmaterialet er tilgængeligt med henblik på at inspirere og understøtte forslagsudviklingen. Det er dermed ikke et krav, at konkurrencedeltagerne benytter sig af bilagsmaterialet.

  1. Refshaleøen gør København større – vision.

Refshaleøens Ejendomsselskab & By & Havn (2023).

2. Indspark til Refshaleøen – idékatalog.

Refshaleøens Ejendomsselskab & By & Havn (2023).

3. Bystrategisk stedsanalyse (inklusiv matrikelkort).

ARKITEMA & COWI (2023).

4. Videreudvikling af Refshaleøens kreative miljø – kortlægning af det kreative miljø og de kulturelle aktiviteter.

Refshaleøens Ejendomsselskab & By & Havn (2023).

4.a Faste aktiviteter på Refshaleøen (inden for projektområdet) – kortbilag.

Refshaleøens Ejendomsselskab & By & Havn (2023).

4.b Events Refshaleøen (eventkalender for RE ́s arealer – sommerhalvåret 2023).

Refshaleøens Ejendomsselskab & By & Havn (2023).

5. Refshaleøens historiske identitetsmarkører.

Over Byen Arkitekter (2023).

6. Teknisk due diligence for eksisterende bygninger i det samlede projektområde, notat.

COWI (2022/23).

6.a Oversigtskort med angivelse af bygningsnumrene i det samlede projektområde.

SKEL (2023).

6.b  Teknisk due diligence for bygninger i det samlede projektområde, registreringsark.

COWI (2023).

7. Ressourcescreening for eksisterende bygning hos By & Havn.

Rambøll (2022).

8. Ressourcescreening for eksisterende bygning hos Refshaleøens Ejendomsselskab.

COWI (2022).

9. REVIT-modeller for eksisterende bygninger i det samlede projektområde.

REVIT-modeller for RE’s bygninger

REVIT-modeller for By & Havns bygninger

SKEL (2023).

10. 3D terrænmodel for projektområdet.

COWI (2022).

11. Byudvikling og natur på Refshaleøen – baggrundsviden og inspiration til idékonkurrencen.

Habitats (2023).

12. Udvikling af Refshaleøen som en blandet bydel – baggrundsnotat med fokus på boliger,
håndværk og kreative erhverv.

Refshaleøens Ejendomsselskab & By & Havn (2023).

 

Supplerende bilag

Kortmateriale over kasernen

Diverse producenter (1952 – 2022).

Ortofoto 1 og  Ortofoto 2 af Refshaleøen

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (2023)