Visionsfølgegruppe for Refshaleøen

Her de 14 eksperter, som vil udfordre grundejernes foreløbige vision og give anbefalinger til Refshaleøen

 

Det kræver en stærk vision, hvis Refshaleøens eksisterende DNA skal flettes sammen med et stærkt fokus på klimabevidsthed, fællesskaber, inklusion og sundhed i en visionær bydel som hjem for flere mennesker og arbejdspladser. Derfor har grundejerne, Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn, sammen udarbejdet syv dogmer for den fremtidige videreudvikling af området.

Denne foreløbige vision skal nu bearbejdes på baggrund af indspark fra alle interesserede, ligesom den skal kvalificeres af fagkundskaben. Derfor har grundejerne inviteret 14 eksperter inden for de relevante fagområder til at udfordre den foreløbige vision og give deres input til, hvad der skal til, hvis vi i fremtiden skal skabe endnu mere Refshaleø.

De 14 eksperter står her alene på mål for deres egne faglige input. De skal ikke nødvendigvis være enige med hinanden, men kan frit give anbefalinger, viden og inspiration til en vidensbank for videreudviklingen på Refshaleøen. Eksperterne vil ligeledes deltage i de store værkstedsmøder på Refshaleøen 4. februar og 4. marts 2023 og bidrage til kvalificering af debatten.

Deres deltagelse i visionsfølgegruppeforløbet gør dem ikke inhabile i forhold til eventuel senere deltagelse i det videre forløb, herunder i de kommende konkurrencer.

Mød dem og de hovedtemaer, de giver deres særlige input inden for, herunder:

Bydelens boliger og sociale bæredygtighed

Solveig Råberg Tingey

Viceadministrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

 

 

 

 

 

Marie Stender

Antropolog og seniorforsker på BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet København

 

 

 

 

 

 

Curt Liliegreen

Økonom og projektdirektør for Boligøkonomisk Videncenter

Grøn, blå og sund byudvikling

Rasmus Andersen

Arkitekt og teamleder for idrætsorganisationen DGI’s arbejde med strategisk byudvikling, planlægning og udvikling af idrætsfaciliteter samt kulturelle og sociale fællesskaber.

 

 

 

 

 

 

Katrina Wiberg

Arkitekt og lektor ved Arkitektskolen Aarhus’ laboratorium for Transformation, arkitektur og territorier.

 

 

 

 

 

 

Kristine Kjørup Rasmussen

Biolog og chef for biodiversitet hos SLA med ansvar for arkitekternes arbejde med at registrere, beskytte og integrere plads til biodiversitet i byudvikling.

 

Bæredygtig byudvikling og mobilitet

Brian Vad Mathiesen

Ingeniør og professor i energiplanlægning og vedvarende energi ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning.

 

 

 

 

 

Harpa Birgisdottir

Professor og forskningsgruppeleder for Bygningers Bæredygtighed på BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet København.

 

 

 

 

 

 

Simon Kjær Hansen

Centerleder for Crown Princess Mary Center ved Københavns Universitet og fhv. global direktør i den verdensomspændende klima- og byorganisation C40 Cities

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wass-Danielsen

Stiftende partner i rådgivningsvirksomheden Urban Creators, der arbejder med trafikplanlægning, mobilitet og byudvikling.

 

Bydelens identitet, liv og funktioner

 Mogens Morgen
Arkitekt og professor ved Arkitektskolen Aarhus’ laboratorium for Transformation, arkitektur og territorier.

 

 

 

 

 

Rune Kilden
Byudvikler og sammen med Stine Hindby ejer af Kilden og Hindby

 

 

 

 

 

 

Michael Bruhn
Ejendomsdirektør for pensionsselskabet PFA, som er del af ejerkredsen bag Refshaleøens Ejendomsselskab

 

 

 

 

 

 

Peter Bur Andersen
Partner og kreativ direktør i designbureauet BRIQ, der arbejder inden for arkitektur, rumligt design og visuel kommunikation.