Giv dit indspark til Refshaleøen!

En åben invitation til alle interesserede
Fra nedlagt skibsværft har Refshaleøen i dag udviklet sig til et levende og unikt mødested for kultur, gastronomi og håndværk midt i Københavns Havn.

I 2023 tager Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn som grundejere sammen de næste skridt i videreudviklingen af øen. Her skal vi skabe de bedst mulige visioner og planer for Refshaleøens fremtid som bydel med boliger og arbejdspladser til flere.

 

Dette grundige arbejde begynder nu, og vi håber, at du vil være med.

Send os dine ideer
”Indspark til Refshaleøen” er en åben invitation, hvor alle kan komme med idéer til, hvordan Refshaleøens mange kvaliteter og potentialer kan aktiveres i den kommende byudvikling.

Det kan både være bemærkninger til den foreløbige vision eller bud på konkrete løsninger og på bredere principper. Et godt eksempel fra verden omkring os eller en påmindelse om et vigtigt fællesskab. Det kan være dit bud på et kunstnerisk greb, et godt gadeforløb, et smukt træ, eller noget helt fjerde.

Send dit indspark til indspark@refshaleoen.dk senest den 31.marts 2023.

Der vil også være mulighed for at fortælle os om dit indspark ved de to værkstedsmøder, vi afholder den 4. februar og 4. marts 2023, som er åbne arrangementer på Refshaleøen.  Se programmet her og meld dig til

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn har i fællesskab formuleret 7 dogmer for den videre udvikling af Refshaleøen. Dogmerne udgør den foreløbige vision og vil blive videreudviklet i dialog med alle interesserede og på baggrund af input fra 14 fageksperter i løbet af foråret 2023. Læs dem her.

Hvem kan være med?
’Indspark til Refshaleøen’ er en åben invitation til alle interesserede.

Kreativiteten lever allerede på Refshaleøen, så et indspark kan være alt fra tekst, skulptur og tegninger til lyd, mad, performance osv. Den eneste begrænsning er, at indsparket også kan formidles på en A3-side (liggende) eller 2 A4-sider (stående). Vi forventer ikke at modtage meget detaljerede beskrivelser eller færdigbearbejdede forslag, blot dit gode indspark.

”Indspark til Refshaleøen” er første led i en grundig inddragelses- og udviklingsproces for Refshaleøen. De næste led bliver blandt andet en åben idékonkurrence, som udskrives i efteråret 2023, og en strukturplankonkurrence fra efteråret 2024. Idékonkurrencen bliver åben for alle, men med højere krav, som gør den særligt relevant for arkitekter, byplanlæggere, landskabsarkitekter og andre med professionel erfaring med byudvikling. Strukturplankonkurrencen vil kræve prækvalifikation og alene være for de professionelle.

Information om konkurrencerne vil blive annonceret her på www.refshaleoen.dk

Har du et indspark til videreudviklingen af Refshaleøen, skal du gøre sådan her:
Sådan giver du dit indspark
  • Send dit indspark til indspark@refshaleoen.dk senest den 31.marts 2023. Vi har modtaget dit indspark, når du får en kvittering for modtagelsen
  • Dit indspark skal formidles i form af tekst, enkle tegninger, billeder, skitser eller lignende*
  • Der må der maksimalt indsendes 1 A3-side (liggende) eller 2 A4-sider (stående)
  • Anfør kontaktperson (navn, telefonnummer, e-mail)

*Hvis du ønsker at aflevere et indspark i et alternativt format (fx lyd, skulptur, performance eller andet), er det et krav, at du tager et billede og skriver en kort tekst, som formidler indsparket på en A3-side (enkeltside, liggende) eller to A4-sider (enkeltsider, stående).

Deltagelse i ”Indspark til Refshaleøen” forhindrer ikke deltagelse i de kommende konkurrencer.

Hvad gør vi med de indspark, vi får?

Alle indspark vil blive samlet i et katalog og lagt på www.refshaleoen.dk fra august 2023. Kataloget vil blive anvendt og vedlagt som bilag i den kommende idékonkurrence (2023) og strukturplankonkurrencen (2024/2025).

Alle indspark vil blive vurderet af repræsentanter for Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn. De indspark, der har mest potentiale i forhold til at bidrage til videreudviklingen af Refshaleøen, vil blive båret med videre i processen og fremhævet i forbindelse med en udstilling på Refshaleøen i august 2023.

Processen, rettigheder og brug af indkomne forslag

Processen

31.marts 2023: Frist for indsendelse af indspark

April-juni 2023: Vurdering af indspark

August 2023: Alle ideer udgives i et idékatalog på www.refshaleoen.dk, og de bedste indspark udstilles på Refshaleøen.

Rettigheder

Afsender er ansvarlig for at indhente de nødvendige tilladelser fra tredje mand til evt. anvendt billedmateriale, fotos, visualiseringer mm, herunder tilladelse til offentliggørelse af de indkomne forslag. Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn påtager sig således intet ansvar herfor.

Brug af indkomne forslag

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn forbeholder sig ret til frit at anvende de indkomne indspark uden vederlag samt at offentliggøre de indkomne indspark, herunder på internettet og på sociale medier, samt retten til i forbindelse med offentliggørelsen loyalt at beskære og bringe mindre uddrag fra bidragene. Ved publicering i forbindelse med udstillingen vil bidragsyderne bag de konkrete forslag blive krediteret ved navn. Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn forbeholder sig desuden ret til ikke at bruge de indkomne indspark.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til indspark@refshaleoen.dk