Spørgsmål og svar om idékonkurrencen

Siden udskrivelsen af idékonkurrencen for Refshaleøen er der indløbet spørgsmål til konkurrencesekretæren fra mulige deltagere i konkurrencen og andre interesserede.

Alle spørgsmål og de afgivne svar vil blive offentliggjort for at sikre, at alle deltagere har det samme vidensniveau til rådighed.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på denne side, og listen herunder vil således vokse løbende.

 

Stil spørgsmål

Har du selv afklarende spørgsmål til idékonkurrencen, kan de stilles i perioden 24.8. – 01.10. – 2023.

NB! Af hensyn til deltagernes anonymitet, må spørgsmål ikke stilles direkte til Refshaleøens Ejendomsselskab eller By & Havn, men skal rettes til konkurrencesekretær Inger Borchmann fra Grandville.

Spørgsmål og svar

 

Er det muligt at få tegningsmateriale på Kasernebygningen yderst på Refshaleøen?

Ja, du kan finde materialet på www.refshaleoen.dk under ”Deltag i idékonkurrencen for Refshaleøen” og punktet ”Supplerende bilag”.

 

Vil der være mulighed for at få dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen ved kasernebygningen?

På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det vil være muligt at få dispensation.

 

“Digital fil med planchen i høj opløsning” er det det samme som et digitalt foto af planchen?

En del af afleveringskravet er et usb-stick indeholdende en digital fil med planchen i høj opløsning. Filen kan være en PDF-fil eller en JPG-fil – og dermed er det OK at aflevere et digitalt foto af planchen. Dog skal forslagsstiller sikre sig, at kvaliteten af billedet er så god, at bedømmelsesudvalget tydeligt kan aflæse indholdet af planchen, herunder evt. tekst.

 

Hvor anskaffer man et målfast kort over Refshaleøen?

Målfaste kort over Refshaleøen og det øvrige Danmark kan hentes via plandata.dk:

– Åbn fanen ”baggrundskort” nederst i menuen til venstre
– Vælg f.eks. typen ”skærmkort dæmpet”
– Zoom ind og find Refshaleøen på kortet
– Tryk på ”udskriv” i menuen over selve kortet og vælg f.eks. ”udskriv som PDF”
– Vælg udskriftformat og målestoksforhold og tryk på ”udskriv” for at hente kortet

 

I konkurrenceprogrammet bliver anvendt ortofotos, der er mere aktuelle end de offentligt tilgængelige, og omfatter første fase af Lynetteholm. De bruges også i stedanalysens havkantlinjer fra første og anden fase. Er det muligt at få adgang til dem?

De to udklip fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs ortofotos af foråret 2023 er tilgængelige på www.refshaleoen.dk under ”Deltag i idékonkurrencen for Refshaleøen”  og punktet ”Supplerende bilag”.

De fulde, men endnu foreløbige, 2023-fotos af Danmark, som udklippene stammer fra, kan tilgås via Dataforsyningen her og direkte link her.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur stiller frit data til rådighed for den offentlige sektor, private virksomheder, foreninger og til privat brug, men vi skal for en god ordens skyld henvise til deres vilkår for brug af data. 

 

Lugten fra Renseanlæg Lynetten gør det umuligt at planlægge boliger inden for næsten hele planområdet. Det dækker også området, hvor det nuværende Reffen madmarked, flere caféer og restauranter ligger. Må det antages, at anlægget, som det er overvejet, skal flyttes?

BIOFOS er beliggende udenfor projektområdet, men påvirker ganske rigtigt dette med lugt, der medfører betydelige begrænsninger af såvel den nuværende som den fremtidige anvendelse. Den endelige betydning af lugtgener fra virksomheden er endnu ikke afklaret i sin helhed, hvorfor konkurrenceforslagene må baseres på antagelser om fremtidige forhold. Ift. den fremtidige placering er det alene op til BIOFOS´s ejere at beslutte om de bliver liggende eller ej. Hovedantagelsen er derfor, at virksomheden bliver på Refshaleøen, og at der iværksættes tiltag som betyder, at de tilknyttede lugtgener ikke vil begrænse boligudbygningen på Refshaleøen.

 

Har I mere information eller supplerende materiale om lagerhallen på oplagspladsen? Det er svært at finde noget om den på BBR og filarkivet, og adressen er usikker.   

Ifølge danmarksadresser.dk har bygningen ikke en adresse.

Den anvendes i dag som lager for Refshaleøens Ejendomsselskabs driftsafdeling.

Bygningen er omtalt i følgende bilag til konkurrenceprogrammet:

Grundejerne er ikke i besiddelse af yderligere materiale.

 

Må man aflevere to A1 i stedet for én A0?

To A1 er det samme som én A0, så det må man gerne, så længe de to A1-plancher kan hænges op sammen som én A0 (højformat).

 

 

Opdateres…