Dansk
Servicebetingelser

Senest opdateret: 22. Apr. 2024

Tak fordi du bruger Refshaleøens hjemmeside. Læs venligst disse vilkår nøje. Ved at bruge Refshaleøen accepterer du disse vilkår, hvilket vil resultere i en juridisk aftale mellem dig og Refshaleøen. Vi starter med det grundlæggende, herunder nogle definitioner, der bør hjælpe dig med at forstå disse vilkår.

Refshaleøen (“Refshaleøen,” “vi” eller “os”) er en online tjenesteplatform (”Tjenesten”) tilbudt via URL’en refshaleoen.dk (vi vil referere til den som ”Hjemmesiden”), som giver dig mulighed for blandt andet at oprette, sende og administrere visse markedsføringskampagner, herunder uden begrænsning, e-mails, reklamer og mailings (hver en ”Kampagne” og kollektivt, ”Kampagner”). Refshaleoen er et dansk selskab hvis juridiske navn er Refshaleøen Ejendomsselskab A/S. Refshaleøen har ansatte, uafhængige entreprenører og repræsentanter (“vores Team”). Som kunde af Tjenesten eller en repræsentant for en enhed, der er kunde af Tjenesten, er du et ”Medlem” ifølge denne Aftale (eller ”dig”).

Disse Brugsvilkår definerer de vilkår og betingelser, under hvilke du har tilladelse til at bruge Tjenesten i overensstemmelse med Aftalen, og hvordan vi vil behandle din konto, mens du er Medlem. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, skal du straks ophøre med at bruge Tjenesten.

Integration af Active Campaign-tjenester

Refshaleøen anvender Active Campaign for at forbedre vores tjenestetilbud, især i forbindelse med håndtering og afsendelse af nyhedsbreve samt organisering af vores markedsføringskampagner. Ved at engagere dig i vores markedsføringskampagner eller abonnere på vores nyhedsbrev via Hjemmesiden, accepterer du indsamling og brug af dine data af Active Campaign i overensstemmelse med deres privatlivspolitik og servicevilkår. For mere information om Active Campaigns privatlivspraksisser, besøg venligst Active Campaigns Privatlivspolitik.

Det er vigtigt for os at tilbyde transparent kommunikation vedrørende de værktøjer og tjenester, vi anvender for at forbedre din oplevelse med Refshaleøen. Derfor opfordrer vi dig til at gennemgå vilkårene og privatlivspolitikkerne for Active Campaign, hvis du har bekymringer omkring, hvordan dine data håndteres og bruges.

Hvis du har spørgsmål til vores Vilkår, eller de værktøjer og tjenester, vi bruger, er du velkommen til at kontakte os.

Privatlivspolitik

Refshaleøen tager dit privatliv seriøst. Denne privatlivspolitik beskriver, hvem vi er, hvordan vi indsamler, deler og bruger personoplysninger, samt hvordan du kan udøve dine privatlivsrettigheder. Vi opfordrer dig til at læse denne politik grundigt for at være fuldt informeret.

Om ss

Refshaleøen Ejendomsselskab (“vi”, “os”, “vores” og “Refshaleøen”) er et holdingselskab beliggende på Refshaleøen, København. Gennem vores hjemmeside (“Hjemmesiden”) giver vi besøgende mulighed for at blive informeret om begivenheder på Refshaleøen, historien, tilgængelige områder, fremtiden for Refshaleøen samt vejledning til navigation på stedet.

Privatliv for besøgende

Dette afsnit vedrører de personoplysninger, vi indsamler og behandler gennem vores hjemmeside og i vores sædvanlige forretningsaktiviteter, såsom rekruttering, events, salg og marketing. Her refererer “du” og “din” til besøgende.

Information vi indsamler

Information du leverer: Vores hjemmeside kan bede dig om frivilligt at opgive personoplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger, firmanavn, profilinformation og e-mailadresse, for eksempel for at tilmelde dig et nyhedsbrev. Yderligere personoplysninger kan blive indsamlet under events, gennem undersøgelser eller andre interaktioner med os.

Automatisk indsamling: Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi også automatisk visse oplysninger fra din enhed, som kan inkludere IP-adresse, operativsystem, browser-ID, browseraktivitet og andre oplysninger om dit system og din interaktion med hjemmesiden. Denne indsamling er en del af vores brug af cookies og andre sporingsteknologier.

Brug af personoplysninger

De indsamlede oplysninger kan blive brugt til at:

 • Drive, optimere og vedligeholde vores hjemmeside.
 • Sende information til marketingformål, baseret på dine præferencer.
 • Behandle online transaktioner og oprette online konti.
 • Sammensætte statistik over hjemmesidens brug og forstå besøgendes præferencer.
 • Gennemføre forskning og udvikling.
 • Tilpasse indholdet og layoutet på hjemmesiden.
 • Opfylde andre legitime forretningsmæssige og lovlige formål.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), Philip Leth, på philip@openocean.dk.

Dine privatlivsrettigheder

Under GDPR har du rettigheder relateret til adgang, rettelse, sletning og begrænsning af behandling af dine personoplysninger. For at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte vores DPO. Vi vil besvare anmodninger i overensstemmelse med GDPR’s krav og kan bede dig verificere din identitet.

Deling og offentliggørelse

Vi kan dele dine personoplysninger med tredjepartstjenesteudbydere for at understøtte vores tjenester. Enhver dataoverførsel uden for EU/EØS vil overholde GDPR’s overensstemmelsesmekanismer.

Sikkerhed og opbevaring

Vi implementerer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og vil kun opbevare dine data så længe, det er nødvendigt for de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Klager

Hvis du har bekymringer vedrørende vores håndtering af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Ændringer i Denne Privatlivspolitik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik. Vi vil underrette dig om væsentlige ændringer og råde dig til at gennemgå den opdaterede politik.

Cookiepolitik

Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, hvor detaljeret information er tilgængelig i vores cookiepolitik-sektion på hjemmesiden.

For yderligere information om vores privatlivspraksisser, kontakt venligst vores DPO, Philip Leth, på philip@openocean.dk.

Refshaleøens Cookiepolitik

Hos Refshaleøen tror vi på at være transparente omkring, hvordan vi indsamler og bruger data. Denne politik giver detaljerede oplysninger om, hvordan og hvornår vi bruger cookies.

Hvordan Refshaleøen bruger cookies

Refshaleøens hjemmeside (refshaleoen.dk) bruger cookies—små tekstfiler, der placeres på din enhed—til at forbedre din brugeroplevelse, forstå hvordan du interagerer med vores site, og tilpasse vores interaktioner og annoncering, så de bedre matcher dine interesser.

Bemærk venligst, at hvis du beslutter at blokere visse cookies, kan det påvirke din oplevelse på vores site og omfanget af de tjenester, vi kan tilbyde.

Væsentlige hjemmeside-cookies

Disse cookies er afgørende for driften af vores hjemmeside, som gør det muligt for dig at navigere og bruge funktioner såsom sikre områder af sitet. Da disse cookies er afgørende for at levere vores tjenester, kan de ikke slås fra uden at påvirke funktionaliteten af vores site.

Ydelses- og funktionalitets-cookies

Disse cookies hjælper med at forbedre ydelsen og funktionaliteten af vores hjemmeside, hvilket gør din oplevelse mere gnidningsløs og personlig. Selvom de ikke er essentielle, kan deaktivering af dem føre til, at visse funktioner bliver utilgængelige.

Analyse- og tilpasnings-cookies

Vi bruger disse cookies til at indsamle aggregerede data om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside, og måle effektiviteten af vores marketingkampagner. Denne indsigt giver os mulighed for at forbedre vores hjemmeside og tilpasse den til dine præferencer, hvilket forbedrer din samlede oplevelse.

Annoncerings- (targeting) Cookies

Targeting-cookies bruges til at levere annoncer, der er mere relevante for dig og dine interesser. De begrænser også, hvor mange gange du ser en annonce, sikrer, at annoncer vises korrekt, og i nogle tilfælde vælger annoncer baseret på dine interesser.

Administration af cookies

De fleste webbrowsere giver dig mulighed for at styre cookies gennem browserindstillingerne. Du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie, hvilket giver dig mulighed for at beslutte, om du vil acceptere den. Du kan også helt blokere cookies. Vær dog opmærksom på, at hvis du deaktiverer cookies, kan visse dele af vores site ikke fungere som tilsigtet.

For mere detaljerede oplysninger om administration af cookies med specifikke webbrowsere, henvises til din browsers privatlivsindstillinger eller hjælpedokumentation.

Ændringer i vores cookiepolitik

Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis eller af andre operationelle, lovmæssige eller reguleringsmæssige årsager. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå vores cookiepolitik for at holde dig informeret om, hvordan vi bruger cookies.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om vores brug af cookies eller denne Cookiepolitik, bedes du kontakte os på info@refshaleoen.dk. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Philip Leth, på philip@openocean.dk.

Redigering af dine cookieindstillinger & mere info

English
Privacy Policy (English)

Refshaleøen takes your privacy seriously. This Privacy Policy outlines who we are, how we collect, share, use Personal Information, and how you can exercise your privacy rights. We encourage you to read this policy thoroughly to be fully informed.

About Us

Refshaleøen Ejendomsselskab (“we,” “us,” “our,” and “Refshaleøen”) is a holding company located at Refshaleøen, Copenhagen. Through our website (the “Website”), we enable visitors to learn about Refshaleøen’s events, history, available spaces, and directions, among other information.

Privacy for Visitors

This section pertains to the Personal Information we collect and process through our Website and in our business activities, such as recruitment, events, sales, and marketing. Here, “you” and “your” refer to Visitors.

Information We Collect:

Information You Provide: Our Website may invite you to provide Personal Information voluntarily, such as name, contact details, company name, profile information, and email address—for example, to subscribe to our newsletter. Additional Personal Information may be collected during events, surveys, or other interactions with us.

Automatic Collection: When visiting our Website, we automatically collect certain information from your device, which may include IP address, operating system, browser ID, browsing activity, and other system interaction data. This collection is part of our use of cookies and other tracking technologies.

Use of Personal Information

The information we collect may be used to:

 • Operate, optimize, and maintain our Website.
 • Send information for marketing purposes, based on your preferences.
 • Process online transactions and account setups.
 • Compile statistics about site usage and understand visitor preferences.
 • Conduct research and development.
 • Customize the Website content and layout.
 • Fulfill other legitimate business and lawful purposes.

Data Protection Officer (DPO)

For any questions regarding the processing of your Personal Information, you can contact our Data Protection Officer (DPO), Philip Leth, at philip@openocean.dk.

Your Privacy Rights

Under the GDPR, you have rights related to access, correction, deletion, and the limitation of processing of your Personal Information. To exercise these rights, please contact our DPO. We will respond to requests in accordance with GDPR requirements and may ask for verification of your identity.

Sharing and Disclosure

We may share your Personal Information with third-party service providers to support our Services. Any transfer of data outside of the EU/EEA will adhere to GDPR compliance mechanisms.

Security and Retention

We implement security measures to protect your Personal Information and will retain your data only as long as necessary for the purposes outlined in this Privacy Policy.

Complaints

Should you have concerns about our handling of your Personal Information, you have the right to lodge a complaint with the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet).

Changes to This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy. We will notify you of significant changes and advise you to review the updated policy.

Cookie Policy

Our Website uses cookies to enhance user experience, for which detailed information is available in our Cookie Policy section on the Website.

For further information about our privacy practices, please contact our DPO, Philip Leth, at philip@openocean.dk.

Terms of Service

Thanks for using the Refshaleøen website. Please read these Terms carefully. By using Refshaleøen, you’re agreeing to these Terms, which will result in a legal agreement between you and Refshaleøen. We’ll start with the basics, including a few definitions that should help you understand these Terms.

Refshaleøen (“Refshaleøen,” “we,” or “us”) is an online service platform (the “Service”) offered through the URL refshaleoen.dk (we’ll refer to it as the “Website”) that allows you to, among other things, create, send, and manage certain marketing campaigns, including, without limitation, emails, advertisements, and mailings (each a “Campaign,” and collectively, “Campaigns”). Refshaleoen is a Danish company whose legal name is Refshaleøen Ejendomsselskab A/S. Refshaleøen has employees, independent contractors, and representatives (“our Team”). As a customer of the Service or a representative of an entity that’s a customer of the Service, you’re a “Member” according to this Agreement (or “you”).

These Terms of Use define the terms and conditions under which you’re allowed to use the Service in accordance with the Agreement, and how we’ll treat your account while you’re a Member. If you don’t agree to these Terms, you must immediately discontinue your use of the Service.

Integration of Active Campaign Services

Refshaleøen utilizes Active Campaign to enhance our service offerings, particularly in managing and sending out newsletters, and organizing our marketing campaigns. By engaging with our marketing campaigns or subscribing to our newsletter through the Website, you agree to the collection and use of your data by Active Campaign in accordance with their privacy policy and terms of service. For more information about Active Campaign’s privacy practices, please visit Active Campaigns Privacy Policy.

It’s important for us to provide transparent communication regarding the tools and services we utilize to enhance your experience with Refshaleøen. Therefore, we encourage you to review the terms and privacy policies of Active Campaign if you have any concerns about how your data is handled and used.

If you have any questions about our Terms, or the tools and services we use, feel free to contact us.

Refshaleøen Cookie Policy

At Refshaleøen, we believe in being transparent about how we collect and use data. This policy provides detailed information about how and when we use cookies.

How Refshaleøen Uses Cookies

Refshaleøen’s website (refshaleoen.dk) uses cookies—small text files placed on your device—to enhance your user experience, understand how you interact with our site, and tailor our interactions and advertisements to better suit your interests.

Please note that if you decide to block certain cookies, it may affect your experience on our site and the breadth of services we can offer.

Essential Website Cookies

These cookies are vital for the operation of our website, enabling you to navigate and use features such as secure areas of the site. Since these cookies are crucial for delivering our services, they cannot be turned off without affecting the functionality of our site.

Performance and Functionality Cookies

These cookies help improve the performance and functionality of our website, making your experience smoother and more personalized. While they are not essential, disabling them may lead to certain features becoming unavailable.

Analytics and Customization Cookies

We use these cookies to gather aggregated data on how visitors use our website and gauge the effectiveness of our marketing campaigns. This insight allows us to improve our website and tailor it to your preferences, enhancing your overall experience.

Advertising (Targeting) Cookies

Targeting cookies are used to deliver advertisements more relevant to you and your interests. They also limit the number of times you see an advertisement, ensure ads are properly displayed, and, in some cases, select advertisements based on your interests.

Managing Cookies

Most web browsers allow you to control cookies through the browser settings. You can set your browser to notify you when you receive a cookie, giving you the chance to decide whether to accept it. You can also block cookies altogether. However, please be aware that if you disable cookies, some sections of our site may not work as intended.

For more detailed information on managing cookies with specific web browsers, please refer to your browser’s privacy settings or help documentation.

Changes to Our Cookie Policy

We may update this policy from time to time to reflect changes in our practices or for other operational, legal, or regulatory reasons. We encourage you to review our cookie policy frequently to stay informed about how we are using cookies.

Contact Us

If you have any questions about our use of cookies or this Cookie Policy, please contact us at info@refshaleoen.dk. You can also reach out to our Data Protection Officer, Philip Leth, at philip@openocean.dk.

Edit your cookie settings & get more info