Refshaleøen hilser på arkitekturåret med en ny velkomstskov

Fra 14. april vil Refshaleøens mange aktører og gæster gå gennem et nyt landskab inspireret af industriarkitekturen og den selvsåede natur på stedet.
Her vil 40 nye træer danne en flytbar pionerskov ved ankomsten til øen som et eksperimentarium for bynatur og -design.

Det er Refshaleøens egne Juul Frost Arkitekter, Urban Power og AI Arkitekter og Ingeniører, som i samarbejde med Refshaleøens Ejendomsselskab og Malmos Anlægsgartner skaber det midlertidige byrum i anledning af arkitekturåret 2023. Projektet, som bærer navnet ’Bindings Werk’, skal forbinde fortid og fremtid, natur og kultur og skabe dialog mellem arkitekter, landskabsarkitekter, borgere og besøgende.

Ny velkomstskovstskov på Refshaleøen

 Bindings Werk forbinder Refshaleøens særlige natur og historie i et midlertidigt velkomstareal til det tidligere værftsområde. En ny entre til Refshaleøen, der rammer området ind og gør de besøgende opmærksomme på Refshaleøens landskaber under arkitekturåret.

Det midlertidige byrum på Refshaleøen er et statement om naturens møde med kulturen og en undersøgelse af forholdet mellem menneske, natur og by, siger Tomas Snog, administrerende direktør i AI Arkitekter & Ingeniører.

I storhedstiden beskæftigede B&W’s skibsværft 10.000 medarbejdere og var landets største arbejdsplads. Øen fremstår i dag som et ikon i dansk industrihistorie, men også som et postindustrielt område, der er under forandring.

“Vi fremhæver kvaliteterne ved alt det, som er sket på Refshaleøen i tiden mellem fortidens industri og fremtidens byudvikling. Det er den mellemtid, som er grobund for de nye naturtyper og landskaber, som jo i dag kendetegner Refshaleøen og udgør et kæmpe potentiale”, siger Line Stybe Vestergaard, landskabsarkitekt og partner i Juul Frost Arkitekter.

Bindings Werk knytter sig fysisk til B&W’s tidligere administrationsbygning, som alle tre arkitekt- og byrumsvirksomheder har til huse i, og ophæver her det skarpe skel mellem inde og ude.

”I løbet af arkitekturåret kan værkets elementer desuden flyttes rundt, så det kommer til at fungere som et eksperimentarium for bynatur og byrumsdesign i forholdet 1:1 på Refshaleøen”, siger arkitekt og partner i Urban Power, Rune Weile.

Bindings Werk består af fem elementer, som i samspil vækker refleksioner over historien, områdets mellemtid og vigtigheden af naturen som en aktiv del af fremtiden.

Pionerskoven er et flytbart landskab, som man kan genfinde flere steder på Refshaleøen, med træer, der planter sig selv og indtager ”efterladte” områder. Bindings Werk rejser en pionerskov af 40 træer i plantekasser i et grid, der mimer arkitekturens struktur og går i dialog med den historiske administrationsbygning. Ambitionen er at skabe oplevelsen af at stå i en selvsået ung pionerskov med dens afkølende og lægivende effekt. Her kan du opleve rislende løv og spillet mellem lys og mørke som opstår, når man bevæger sig rundt imellem træerne. Træerne udvælges blandt træarter der er typiske for pionerskoven og bidrager med varierede stammefarver og løv.

Lysningen er et grafisk pop-up-element i pionerskoven, der består af genanvendte knuste tegl. Lysningen fungerer som samlingspunkt for events og sociale aktiviteter under arkitekturåret på Refshaleøen.

Refshaleøens historie kommer til udtryk i glimt både gennem tekstuddrag på plantekasserne og med en række gamle sveller fra øens storhedstid som skibsværft.

Vandet er en central del af landskabsoplevelsen på Refshaleøen. Vi ønsker at trække oplevelsen af lyset fra vandets refleksioner ind på land med spejlfolie på udvalgte plantekasser og i foyeren.

Foyeren bliver en ankomst på tværs af bygningen, der inviterer de besøgende ind i en installation af industrinatur. Her trækkes pionerskoven indenfor, så ude og inde opløses.

Værket udføres med Refshaleøens Ejendomsselskab som samarbejdspartner og økonomisk bidragsyder. Refshaleøens Ejendomsselskab stiller både projektarealet til rådighed, og giver arkitekterne og landskabsarkitekterne adgang til de historiske effekter, der bliver sat i spil i det midlertidige byrum.