Kom ind i maskinrummet på Refshaleøen

Hvad er det vigtigste at få svar på, når den næste store arkitektkonkurrence for Refshaleøen fløjtes i gang efter sommerferien 2024?

Det inviterer grundejerne på Refshaleøen nu interesseorganisationer, lokaludvalg, fageksperter, Refshaleøens aktører og naboer og alle andre interesserede til debat om på Refshaleøen den 5. marts 2024.

Dette forår vil Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn sammen udarbejde det konkurrenceprogram, som vil definere, hvad de arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører m.fl., som prækvalificeres, skal fokusere på i deres bud på en strukturplan for Refshaleøen og en masterplan for udviklingens første etape.

På mødet d. 5. marts vil vi dele vores foreløbige overvejelser om konkurrenceprogrammet og sætte lys på hovedtemaerne i konkurrencen, herunder blandt andet Refshaleøens identitet, funktioner og kvarterstrukturer, Refshaleøens blå og grønne strukturer, samt Refshaleøens infrastruktur og forsyningsstruktur.

5. marts 2024
Kl. 17 – 19
Refshalevej 175A (i den sydlige ende af Gammel Svejsehal).
1432 København K

 

Tilmeld dig her

Konkurrencen er næste skridt i en grundig proces, hvor målet er hele tiden at blive klogere på, hvordan vi videreudvikler Refshaleøen. Læs mere om processen og de forudgående skridt her

FAKTA

Hvad er en strukturplan?
Det bliver en langstrakt proces at videreudvikle Refshaleøen til en bydel med mange flere beboere og arbejdspladser, og derfor bliver de overordnede linjer for byudviklingen samlet i en såkaldt strukturplan. Strukturplanen er et arbejdsværktøj og en plan, der sætter retningen for, hvordan arealerne på Refshaleøen disponeres, så de stemmer overens med visionen for Refshaleøen, og så bydelen får en god sammenhæng og helhed.

Hvad er en masterplan?
Med masterplanen er vi længere nede i skala. I planen for den første etape af videreudviklingen af Refshaleøen vil konturerne til de første kvarterdannelser fremgå med gadeforløb, byrum, grønne arealer, særlige funktioner mv. Masterplanen vil danne grundlag for de første af Københavns Kommunes nye lokalplaner for Refshaleøen.