Lejebetingelser for Transformatorstationen

Areal
254 kvm.

Leje
Årlig leje: DKK 123.500.
Årlige fællesudgifter: DKK 12.700.

Lejefrihed
Der tilbydes 1 års lejefrihed grundet det omfattende istandsættelsesbehov.

Depositum
Der betales 6 måneders depositum af gældende leje og aktuelle ydelser.

Lejeregulering
Lejen reguleres p.a. pr. 1. januar efter indeks dog minimum 3% akkumulerende.

Overtagelse
Lejemålet er ledigt til overtagelse snarest, og overtages som det er og forefindes.

Tidsbegrænsning
Lejemålet er tidsbegrænset til 31. december 2020.

Opsigelsesvarsel
Lejer: 6 måneder.
Udlejer: 6 måneder.

Uopsigelighed
Gensidigt uopsigeligt for Lejer og Udlejer i den tidsbegrænsede periode.

Vedligeholdelse
Udvendig: Udlejer.
Indvendig: Lejer.
Renovationsforpligtelse: Lejer.

Afståelse
Lejer har ikke ret til afståelse.

Fremleje
Efter aftale.

Moms
Lejemålet er momsregistreret og alle ovenstående beløb tillægges derfor pt. 25% moms.

For yderligere oplysninger eller fremvisning af lejemålet kontakt
Refshaleøens Ejendomsselskab
Plan- og Udlejningschef
Claus Hovmøller Jensen
Telefon: + 45 2449 5291
E-mail: cho@refshaleoen.dk.