Lejebetingelser for containere

Areal
20 fods container: Længde x bredde x højde: 6,10×2,44×2,59 meter = 14,88 kvm/ 38,55 m3
40 fods container: Længde x bredde x højde: 12,20×2,44×2,59 meter = 29,77 kvm/ 77,10 m3

Leje
20 fods container pr måned: DKK 1.555 (ingen ledige).
40 fods container pr måned: DKK 3.176 (ingen ledige).

Forbrug
Enkelte containere har adgang til el, og fra disse aflæses og afregnes forbruget via egen måler.

Depositum
Der betales 3 måneders depositum af den samlede årlige leje samt 600 kr. depositum a conto ydelse for el, hvis der er adgang til dette.

Lejeregulering
Lejen reguleres p.a. per 1. januar med 5 %.

Overtagelse
Lejemålet overtages rengjort og er ledigt til overtagelse omgående.

Tidsbegrænsning
Lejemålet er tidsbegrænset til 31. december 2020.

Opsigelse
Opsigelsesvarsel lejer: 14 dage til den 1 i en kalendermåned.
Uopsigelighed lejer: Ingen.
Opsigelsesvarsel udlejer: 14 dage til den første i en kalendermåned.
Uopsigelighed udlejer: Ingen.

Vedligeholdelse
Udvendig vedligeholdelse: Lejer
Udvendig renholdelse: Udlejer
Vintervedligeholdelse/ snerydning: Udlejer
Indvendig vedligeholdelse: Lejer
Renovationsforpligtelse: Lejer

Afståelse
Lejer har ikke ret til afståelse.

Fremleje
Lejer har ikke ret til fremleje.

Moms
Lejemålet er momsregistreret og alle ovenstående beløb tillægges derfor p.t. 25 % moms.

For yderligere oplysninger eller fremvisning af lejemålet kontakt:
Refshaleøens Ejendomsselskab
Plan- og Udlejningschef
Claus Hovmøller Jensen
Telefon: + 45 2449 5291
E-mail: cho@refshaleoen.dk.