ASBJØRN SKOU KUNSTINSTALLATION

Asbjørn Skou. “An enemy of architecture”. Metropolis Laboratory. 2014. Collage af storformat print, tapetklister, spånplader og sandsække.

Værket blev lavet som fysisk ramme for et oplæg i forbindelse med Metropolis Laboratory 2014. Det blev konstrueret specifikt til dette, men var også en konkret skitse til et større projekt der skal realiseres under Metropolis Festival 2015. Det var i den henseende både en selvstændig sted-og tidsspecifik installation, men også en mobil scenografi for en endnu ikke realiseret plan. Det udgør et psykogeografisk kort over et åbent rum i byen.

Værket og oplægget præsenterede aspekter af ideer og metode med henblik på at arbejde med vage områder i byen. Præsentationen af oplægget og værket fokuserede på den potentielt radikale åbenhed der er at finde i oversete, tiloversblivende og vaklende rum. Gennem oplægget forsøgtes det italesat hvorledes disse rum, som kan tolkes som midlertidige huller i byen, kan agere modpol til det planlagtes hegemoniske magtstruktur. Dette forsøgtes undersøgt gennem en indførsel i det vage terræns potentielle rummelige, tidslige og metafysiske egenskaber.

Værket er en midlertidig installation baseret på undersøgelser af et specifikt sted, tidsbaseret intervention, og dialogen mellem det specifikke sted og en visuel repræsentation af dette.

Området for værkets placering blev undersøgt metodisk ud fra bestemte psykogeografiske parametre. Disse bevægende sig mellem en fysisk og fotografisk forholden sig til stedets identitet. Fotografierne fra disse undersøgelser blev omdannet til store collager, som så blev installeret i det undersøgte område, som et forgængeligt og nomadisk billede, der forsøger at rekontekstualisene et ustabilt område i byen, en visuel af-og omkodning af et vagt terræn.

Læs mere om kunstneren her //

IMG_0364 edited smallIMG_0271 edited smallIMG_0310 edited smallIMG_0317 edited smallIMG_0327 edited smallIMG_0350 edited smallIMG_0366 edited smallIMG_0388 edited small
LUFTFOTO-MOVE

Comments are closed.