VEJOMLÆGNING

Til orientering skal vi oplyse, at HOFOR (det tidligere Københavns Energi) fra den 25. februar 2013 og ca. 3 uger frem vil lave vejomlægning for al offentlig trafik fra Rensningsanlægget og Lynettefortet. Vejomlægningen betyder, at der vil blive en del trafik gennem Refshaleøen, da al transport vil foregå igennem den store port ved Refshalevej og gennem Refshaleøen. HOFOR er ved at nedgrave fjernvarmeledninger til Rensningsanlægget. Til orientering kan vi oplyse, at HOFOR har informeret Politi og andre myndigheder omkring denne vejomlægning.

Comments are closed.